| A A A
21.02.2014, Von: Evelien Klasens | Kategorie: Aktuelles

Volop Euregionale kansen voor toekomstbestendig bouwen en wonen

Resultaten haalbaarheidsonderzoek EUREK BW

De eisen aan woningen veranderen: een vergrijzende bevolking heeft immers andere woonwensen dan jongere generaties. Bovendien krijgen ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik steeds meer invloed op de bebouwde omgeving. Saxion concludeert na onderzoek dat er volop mogelijkheden zijn bij het aanpassen van bestaande woningen. Mogelijkheden voor Euregionale uitwisseling van ervaring en kennis op dit gebied en mogelijkheden voor het bedrijfsleven om hiermee aan de slag te gaan. De resultaten zijn op 22 januari in Enschede gepresenteerd aan ruim 60 Duitse en Nederlandse geïnteresseerden.

Samenwerking Euregionale Experts

Het onderzoek toont aan dat er behoefte is aan een samenwerkingsverband tussen  Duitse en Nederlandse experts van bedrijven, overheden en kennisinstellingen: een zogeheten Euregionale Expertiseketen 

Toekomstbestendig bouwen en wonen. De Euregionale specialisten (aan de Nederlandse kant: Twente, Achterhoek en enkele Drentse gemeenten) zien zeker meerwaarde in het delen van kennis en ervaringen. “In het Duitse Landkreis Osnabrück zijn bijvoorbeeld programma’s om particuliere woningen gelijktijdig zowel toegankelijk (barrièrevrij) áls energiezuinig te maken,” vertelt Saxion projectleider Gerard Salemink. “Op het gebied van woonservicegebieden zijn we in Nederland weer een stuk verder. Er liggen dus veel kansen om van elkaar te leren. Er is behoefte om innovatieve Nederlands-Duitse projecten uit te voeren en men wil ook meer samen optrekken bij actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld hoe een bouwbedrijf in de toekomst goede, gekwalificeerde medewerkers vindt en bindt.”

 

Grote marktpotentie: kans voor bedrijven

Ook is de Euregionale marktpotentie voor bedrijven onderzocht op het gebied van energie, barrièrevrijheid en domotica voor bestaande woningen. Voor deze thema’s ligt er in het Nederlandse deel tot en met 2020 een marktpotentie van ongeveer 550 miljoen per jaar, met ruim 1800 arbeidsjaren. Voor het Duitse deel van de Euregio is dit vergelijkbaar. De potentie is dus groot. De Euregionale Expertiseketen kan bedrijven en overheden hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door pilots en het faciliteren van kennisdeling. Het is aan de bedrijven om deze kansen te pakken.

Het rapport over het haalbaarheidsonderzoek en de marktpotentie Bouwen en Wonen kunt u hieronder downloaden:

 

Start bestandsdownload- Rapportage "Haalbaarheidsonderzoek EUREK BW NL"

Start bestandsdownload- Bericht "Machbarkeitsstudie EUREK BW D"

Start bestandsdownload- Rapport "Markpotentie Bouwen en Wonen EUREGIO"

Start bestandsdownload- Bericht "Ökonomische Potenziale altersgerechter Assistenzsysteme, Wohnraumanpassungen und energetische Sanierung im deutschen Teil der EUREGIO"